دسته بندی شغل

سایر خدمات

میزان حقوق

توافقی

موقعیت شغل:

سمنان

آگهی دهنده:

کارفرما

به دو خیاط ماهر جهت دوخت راسته دوز در یک کارگاه سری دوزی نیازمندیم.

🔺حقوق قانون کار
🔺فاقد بیمه
🔺دارای اضافه کار

⭕️لطفا خیاط مبتدی تماس نگیرد!

شماره تماس:
📱 09100326344
09100326344
دو-خیاط-ماهر-جهت-دوخت-راسته-دوز
لینک به اشتراک گذاری
لینک به اشتراک گذاری